VYPOVĚDĚT NEBO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitouU smluv vázaných na určité časové období 1, 2, nebo 10 let, se zavazujete odebírat energii od stejného dodavatele po celou sjednanou dobu. Existuje jenom několik málo zákonných důvodů, díky kterým se z takovéto smlouvy vyvážete. Například jde o zdražení samotné elektřiny či plynu, změna obchodních podmínek, stěhování a jiné.…