REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ ZA VAŠE ENERGIE

Energetické společnosti (dodavatelé) mají povinnost i prostředky, aby vám dodaly elektřinu, plyn nebo teplo za domluvenou cenu. Nejen chybná faktura je pádným důvodem, abyste uplatnili svoje „právo z vadného plnění“, jak říká zákon o ochraně spotřebitele reklamací. Kontrolu dokumentů a finančních transakcí provede dodavatel (prodejce) energie, který bývá podepsán pod fakturou, a to zdarma.Kontrolu vadného…