ENERGETICKÝ SLOVNÍK

Nevíte přesně co jednotlivé pojmy ve vašem vyúčtování znamenají. Podívejte se  na výčet těch nejdůležitějších v našem energetickém slovníků.   PŘENOSOVÁ SOUSTAVAElektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítkách, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám. Část od rozvoden k jednotlivým…